Om ROT-avdraget

Ett skatteavdrag för privata bostadsägare

ROT-avdraget har funnits sedan 1990-talet och finns till för att uppmuntra privatpersoner att anlita seriösa hantverkare vid ombyggnationer, renoveringar och tillbyggnationer. För att man skall ha rätt att använda subventionen måste man äga fastigheten som arbetet skall utföras i och även bo i bostaden en del av året. Det är också viktigt att man betalar skatt i Sverige under det år som arbetet utförs, samt att företaget man anlitar för att utföra tjänsten är registrerat för F-skatt.

Installation av värmepumpar är godkänt för skatteavdraget

När vi på Bergvärme Linköping gör en nyinstallation kan man använda sig av ROT-avdraget. Skatteverket utgår från en schablon när man anlitar ett företag för att utföra tjänsten till ett fast pris, och enligt den räknar man att arbetskostnaden vid installation av en vätske- och vattenvärmepump uppgår till 35 % av de totala kostnaderna och vid installation av en luftvärmepump räknar man att arbetskostnaderna uppgår till 30 %. På dessa summor görs sedan ett avdrag med 30 %.

Byte av värmepump

Om vi anlitas för att byta ut en befintlig värmepump görs ett ROT-avdrag på 30 % av våra arbetskostnader för arbetet. Oavsett om arbetet gäller ett byte eller en nyinstallation kommer vi dra av det belopp ni har rätt till på den faktura ni får och ansöker om resterande del från Skatteverket.